НОВИНИ >> 13.01.2022

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ, ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

        Особливості фізико-географічних умов на території Житомирської області, наявність розвиненої промисловості, у тому числі з небезпечними видами виробництва, значної кількості транспортних комунікацій, а також стан виробничого, житлово-комунального фонду і водопровідно-каналізаційного господарства та рівень соціально-економічного розвитку в цілому створюють постійно високий рівень техногенної і природної небезпеки.
        Область за показниками техногенного та природного навантаження належить до регіонів з високим ступенем ризику виникнення аварій і катастроф. Цей ризик постійно збільшується, враховуючи те, що рівень зносу обладнання більшості підприємств, комунальних та енергозабезпечуючих систем населених пунктів наближається до критичного.
        На території області розташовано 537 потенційно небезпечних об’єктів, з них 172 визначені об’єктами підвищеної небезпеки, 17 – хімічно небезпечними. Хімічно небезпечні об’єкти у своїй діяльності використовують більш ніж 32 тонни небезпечних хімічних речовин.
        Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України до повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території, а також розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм у цій сфері, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.
        Для забезпечення реалізації Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту” рішенням Житомирської обласної ради другої сесії VIII скликання від 24.12.2020 № 19 затверджено Комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки.
        Метою Програми є забезпечення захисту населення і територій, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня протипожежного захисту, проведення розмінування територій, створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної, техногенної безпеки та захисту населення, залучення до розв’язання зазначених проблем додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
        У зв'язку з тим, що проблеми пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є складовою частиною національної безпеки, вони потребують здійснення першочергових заходів, на виконання яких затверджена ця Програма, з урахуванням пропозицій заінтересованих місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій області.
        Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, громадських організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.
        Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, визначаються виходячи із фінансових можливостей.
        Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проєктів державного, обласного, місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому, передбачених Програмою.
        Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської облдержадміністрації забезпечує виконання наступних завдань (напрямів) і заходів Програми.
        У складі Програми у розділі "Техногенна безпека" визначено виконання наступних завдань.
        Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин. Фінансування на реалізацію зазначеного завдання визначено виходячи із фінансових можливостей обласного та місцевих бюджетів.
        Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту та в зонах можливого хімічного забруднення Житомирської області. Фінансування на реалізацію зазначеного завдання визначено виходячи із фінансових можливостей державного бюджету.
        У складі Програми у розділі "Захист населення і територій" визначено виконання наступних завдань.
        Реконструкція (модернізація) існуючої системи оповіщення та створення на її базі територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. Фінансування на реалізацію зазначеного завдання визначено виходячи із фінансових можливостей державного, обласного та місцевих бюджетів.
        Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту. Захід виконується за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів. Із державного бюджету на виконання заходу у 2022 році передбачено 407,4 тис. грн. Виділення коштів дозволить забезпечити сталу роботу апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту області.
        Створення, накопичення та збереження регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Захід виконується за рахунок коштів обласного бюджету. Із обласного бюджету на виконання заходу у 2022 році передбачено 118,0 тис. грн. Виділення коштів дозволить забезпечити збереження та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
        Забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням. Захід виконується за рахунок коштів державного та обласного бюджетів. Із обласного бюджету на виконання заходу у 2022 році передбачено 204,0 тис. грн. Виділення коштів дозволить забезпечити стале функціонування пункту управління, підвищення готовності об'єкта для використання за призначенням.